Masterclasses - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
 Masterclasses

Masterclasses vo Fiľakove!

D?a 8. júna 2012 v spolupráci s Univerzitou P.J. Šafárika sa uskutoční projekt na odhalenie sveta kvarkov a leptónov.
Prednášky vedeckých pracovníkov umožnia žiakom a učiteľom fyziky nahliadnuť do metód základného výskumu v oblasti mikrosveta.
Okrem prednášok, ktoré účastníkom dajú pohľad do štruktúry mikrosveta a do fyziky na urýchľovači LHC v CERNe, analýzou reálnych dát z experimentu ATLAS CERN získajú účastníci projektu praktické zručnosti z oblasti výskumu častíc mikrosveta.

Program
Admin, 06. 06. 2012 - 13:57:43
Bez pripomienky.
 verzia pre tlač  

Kategórie noviniek


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}