Geografická olympiáda - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo


Novinka: Geografická olympiáda
(Kategória: Súťaže)
Zaslal Bálint Lóránt
05. 04. 2016 - 11:59:55


V mesiaci apríl sa uskutočnila GO žiakov stredných škôl v rámci BB kraja. Prvej fázy približne 200 žiakov. Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo malo v prvej osmičke štyroch žiakov, najviac zo všetkých škôl, menovite  N. Ballová, K. Kovácsová – 4. C, A. Chlupka, B. Pravda – 2. C  a aj ďalší traja V. Tőreová, B. Tóthová – 2. C, Zs. Tamáš – 1. C sa prebojovali do druhého kola, v ktorom sa všetci stali úspešnými riešiteľmi krajského kola GO.Táto novinka je od Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
( http://gymfilakovo.sk/news.php?extend.292 )