Geografická olympiáda - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo


Novinka: Geografická olympiáda
(Kategória: Súťaže)
Zaslal Bálint Lóránt
06. 04. 2017 - 12:25:47


V marci na Univerzite Mateja Bela v B.Bystrici sa uskutočnilo krajské kolo GO. Právo účasti si získali len tí študenti, ktoré úspešne absolvovali 1. kolo olympiády. Z našej školy všetci zúčastnení postúpili do ďalšieho kola. Boli to nasledovní študenti : V. Dalžufóová, M. Mitter, N. Péter, B. Pravda, E. Koronczi, A. Chlupka /všetci 3. C/, M. Mikušová, M. Brablec /2. C/, B. Mikó /2. A/. Na KK sa najlepšie umiestnila Martina Mikušová4. miesto. Napísala prácu Island – turistický magnet šúčasnosti v rozsahu cca 70 strán. K veľmi peknému výsledku jej napomohla vynikajúca obhajoba práce, za ktorú získala 100% bodov. Na vedomostnom teste najviac bodov získal A. Chlupka.Táto novinka je od Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
( http://gymfilakovo.sk/news.php?extend.314 )