Dobrodružstvo s operou - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo


Novinka: Dobrodružstvo s operou
(Kategória: Zo života školy)
Zaslal Bálint Lóránt
29. 11. 2018 - 12:10:38


Operný spevák László Haramza, veľvyslanec opery, dňa 28-ho novembra mal prednášku s premietaním pre žiakov Gymnázia vo Fiľakove s cieľom popularizovať operu.
Nakoľko gymnázium sa snaží u žiakov vyvolať záujem vo viacerých oblastiach kultúry, organizovalo netradičnú hodinu, témou ktorej bola známa opera Ferenca Erkela, László Hunyadi. Väčšina zúčastnených žiakov pravdepodobne málo alebo vôbec nebola ešte v opere, preto so záujmom čakali stretnutie s Lászlóm Haramzom, veľvyslancom opery.Táto novinka je od Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
( http://gymfilakovo.sk/news.php?extend.353 )