Článok / Projekty / E-volúcia - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
E-volúcia

Digitálni Štúrovci 2006

autor: RNDr. Tomolya Róbert

Projekt podporilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií v rámci jarnej výzvy Digitálni Štúrovci.

mdpt.jpg

Názov projektu:E-volúcia  

Termín realizácie:apríl 2006 – december 2006

Miesto realizácie:Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo

Ciele projektu:
 • Poskytnúť študentom vzdelávanie a vzdelanie adekvátne požiadavkam doby
 • Motivovať pedagógov k zavádzaniu moderných metód do vyučovacieho procesu
 • Poskytnúť pedagógom školy dostatočné zručnosti na realizáciu zámeru tohto projektu
 • Zaviesť e-learningové kurzy do života školy
 • Poskytnúť našim študentom možnosť získať certifikát ECDL v rámci výhod poskytovaných školou
 • Pomocou webového portálu sa prezentovať vo verejnosti


Cieľové skupiny:
 • študenti školy
 • pedagógovia školy

Implementačný plán projektu:
 • zdokonalenie webového portálu školy (v programe e107 a Moodle)
 • realizácia kurzov a skúšky ECDL pre našich študentov a pedagógov
 • zaškolenie pedagógov školy na využívanie programu Moodle
 • príprava obsahu e-learningových kurzov

Časový harmonogram projektu:
 • apríl – máj 2006:
 • prípravná fáza (preklad programu e107 do slovenského jazyka, dohodnutý harmonogram a menoslov účastníkov kurzu ECDL)
 • máj – august 2006:
  zaškolenie pedagógov
 • august – september 2006:
  kurzy a skúšky ECDL
 • máj – december:
  2006 tvorba obsahu testov
 • december 2006:
  sprevádzkovanie systému a vykonanie elektronického testovania všetkých žiakov školy

Očakávané výstupy:
 • vykonané ECDL skúšky 8 študentov školy
 • vykonané ECDL skúšky 8 pedagógov školy
 • sprevádzkovaný elektronický testovací systém s možnosťou využitia na e-learningové vyučovanie
 • možnosť neustáleho rozširovania a zdokonaľovania učebných materiálov
 • efektívnejšia kontrola dosiahnutých výsledkov
 • suplovanie iných foriem výučby, ktoré aktuálne nie sú k dispozícii
 • tímová práca
 • väčšie možnosti pre vyučujúcich
 • zatraktívnenie vyučovania a štúdia na škole

Odborný garant projektu:Róbert Tomolya, RNDr.This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}