Článok / Projekty / Komunikácia medzi kultúrami v Karpatskej kotline - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Komunikácia medzi kultúrami v Karpatskej kotline

Medzinárodná trieda

autor: Admin

Ďalšia časť medzinárodného projektu sa uskutoční vo Fiľakove od 30. septemra do 7. októbra 2006.
Program organizuje Gymnázium – Gimnázium vo Fiľakove a Spoločnosť Pro Futuro s finančnou podporou Úradu vlády SR, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ifjúsági és Sportminisztérium MR.

Všetci veríme tomu, že vstupom do EU nastane nielen hospodársky rozvoj našej vlasti, nášho regiónu, ale dôjde aj k vzájomnej úcte všetkých národností v Karpatskej kotline.

Z iniciatívy Gymnázia Illyés Gyula v Budaörsi v Maďarsku v roku 2001 bol začatý medzinárodný projekt pod názvom „Komunikácia medzi kultúrami v Karpatskej kotline“, do ktorého sa zapojilo 8 stredných škôl a gymnázií zo 6 krajín v Karpatskej kotline.
Cieľom tohto projektu je, aby sa tu žijúce národy a národnosti navzájom zblížili, spoznali sa naučili si vzájomne vážiť kultúry, dejiny, zvyky, aby hľadali spoločné prvky, ktoré nás spájajú, aby sa učili tolerancii.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo na Beregovskom maďarskom gymnáziu v roku 2001. Druhé v Sfânthu Gheorge v Rumunsku v roku 2002, tretie v Subotici v Srbsku v roku 2003. Ďalších 9 stretnutí bolo striedavo na nasledujúcich miestach: Fiľakovské gymnázium – Slovensko, Lendavská dvojjazyčná stredná škola-Slovinsko a v horeuvedených inštitúciach. Do projektu sa zapojili ďalšie dve školy z MR, a to Cirkevné gymnázium jezuitov v Miškovci a Stredné odborné učilište z Hajdúnánása.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}