Študijné odbory - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Študijné odbory


Škola ponúka nasledovné študijné odbory:7902 J  gymnázium, štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský

7902 J  gymnázium, štvorročné štúdium, vyučovací jazyk maďarský

7902 J  gymnázium, osemročné štúdium, vyučovací jazyk maďarský

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}