Spoznajme sa - národy, menšiny a tolerancia - 2009 - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Spoznajme sa - národy, menšiny a tolerancia - 2009

logovuc.gifHodnotenie programu „Spoznajme sa – národy, menšiny a tolerancia“

Program sa uskutočnil v d?och 11. – 18. júla 2009 vo Fiľakove za účasti 32 stredoškolákov a 10 stredoškolských učiteľov zo 6 štátov a 8 stredných škôl z karpatského regiónu. Hlavným organizátorom programu bola Spoločnosť Pro Futuro a Gymnázium-Gimnázium vo Fiľakove. Účastníci programu strávili u nás týžde? plný rôznych aktivít v rámci ktorých mali možnosť navzájom sa spoznávať, vymie?ať si názory, spoznávať život a problémy spojené s každodenným bytím, spoznávať históriu , kultúru a prírodné krásy novohradského regiónu, ale aj širšieho okolia, spoznať kus Slovenska. Aktivity boli zostavené tak aby sa striedali zamestnania brainstormingového, remeselníckeho, kultúrneho a poznávacieho charakteru. Väčšina aktivít sa uskutočnila na nádvorí a v priestoroch Maďarského spoločenského domu a Informačného strediska vo Fiľakove. Oba tieto objekty sa nachádzajú v tesnej blízkosti a z obmedzeného kapacitného dôvodu sme museli ich využívať. Účastníci absolvovali zoznamovacie aktivity, navzájom sa predstavili hravou formou, pričom zdôraz?ovali osobitosti ich krajiny, kultúry, zvykov a života. Viedli diskusiu na rôzne témy, alerbfilakovo.jpge hlavne týkajúce sa ich problémov, zmýšľania a pohľadu na súčasný svet. V rámci výletov navštívili hrady vo Fiľakove a na Šomoške, boli v prírodnej rezervácii Obručná a Ipolytarnóc, absolvovali celodenný výlet do mincovne v Kremnici a do zámku v Bojnici. Po nenáročnej pešej túre na neďalekú Rátku si mohli vyskúšať jazdu na ko?och a lukostreľbu. Svoje zručnosti si mohli overiť v rôznych remeselníckych činnostiach a zárove? mali možnosť pripraviť drobné darčeky, ktorými sa obdarúvali navzájom. Svoju šikovnosť a obratnosť mohli overiť v orientačnom behu v mestskom parku. Najlepšie družstvá boli ocenené. O kultúrny zážitok sa postaral študentský divadelný súbor Apropo a hudobný súbor Kelemenovci a o relaxáciu vo vode jedno odpolud?ajšie kúpanie v kúpeľoch Číž. Ubytovanie počas trvania programu bolo zabezpečené v priestoroch spoločenského domu a informačného centra, kde boli k dispozícii sprchy a toalety, kuchy?a a chladničky. Účastníci sa 3-krát denne stravovali v jedálni gymnázia, kde pre nich každý de? varili kuchárky z čerstvo zaobstaraných potravinových výrobkov. Počas celodenného výletu dostávali balíčky. Program bol úspešný, žiadne mimoriadne udalosti ani ochorenia sa nevyskytli, všetci vyjadrili spokojnosť. Kontakty udržiavajú až dodnes, hlavne prostredníctvom internetu.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}