Článok / CISCO / O PROGRAME SIEŤOVÝCH AKADÉMIÍ CISCO - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
O PROGRAME SIEŤOVÝCH AKADÉMIÍ CISCO

tlačiť článok {PDF=vytviriť pdf z článok^plugin:content.17}

„Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti“.

O programe sieťových akadémií Cisco
Príležitosť
Budovanie siete škôl zapojených do Sieťového akademického programu
Čo je cieľom programu Sieťových akadémií
Pozícia Sieťového akademického programu
Vzdelávací proces
Budovanie kariéry na báze programu sieťových akadémií

Nová koncepcia programu sieťových akadémií 

Program DISCOVERY  
Zručnosti a kompetencie

Program EXPLORATION
Zručnosti a kompetencie

CCNP - Cisco Certified Network Professional


Ďalšie moduly sieťového akademického programuViac informácií nájdete na stránkach:
Cisco Networking Academy Program: www.cisco.com/go/netacad
Course Catalog:  www.cisco.com/edu/courses
Locate a Networking Academy:  www.cisco.com/edu/locate
Certification:  www.cisco.com/go/certifications

Kontaktná osoba
Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center, Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816, fjakab@cisco.com


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}