Spoznávajme sa - národy, menšiny! - 2011 - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Spoznávajme sa - národy, menšiny! - 2011


logovuc.gifHodnotenie programu „Spoznajme sa – národy, menšiny!

( Projekt bol finančne podporený zo zdrojov BBSK )

1.stretnutie:
Miesto: Sfântu Gheorghe
Program sa uskutočnil v d?och od 10.7.2010 do 17.7.2010 v Sedmohradsku za účasti ôsmich stredných škôl zo šiestich štátov a to Rumunsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Srbsko. Prijímacou stranou bolo Székely Mikó Lýceum v Sfântu Gheorghe. Gymnázium-Gimnázium vo Fiľakove reprezentovali žiaci Fehérová Dorota, Vaculčiaková Agnesa, Véghová Mária a pedagóg Mgr. Kovácsová Tünde.
Hlavnou témou stretnutia bola tolerancia, rôznorodosť kultúr, pozitívny vzťah k iným národom, rasám, k ľudovým tradíciám, k výdobytkom modernej vedy a techniky a remeselníctvo.

Program týžd?a medzinárodnej triedy:
10.07.2010 - Príchod a ubytovanie
11.07.2010 - Bohoslužba, prehliadka mesta Sfântu Gheorghe, workshop
12.07.2010 - Presun do dediny Arkos, ubytovanie, sedmohradské tance, workshop
13.07.2010 - Tvorivá diel?a- splst?ovanie, korálky, workshop
14.07.2010 - Tvorivá diel?a – farbenie látok, workshop
15.07.2010 - Turistika – Fogarašské vrchy
16.07.2010 - Plaváre?, sedmohradské tance, workshop
17.07.2010 - Návrat domov2. stretnutie:
Miesto: Subotica
Stretnutie sa uskutočnilo v d?och od 2.10. do 9.10. 2010 v Subotici /Srbsko/ za účasti žiakov a pedagógov ôsmich stredných škôl z piatich štátov a to Rumunska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Srbska. Prijímajúcou stranou bola Chemicko-technologická škola Lazara Nešiča v Subotici. Gymnázium-Gimnázium vo Fiľakove reprezentovali žiačky Pregiová Emese, Dósová Réka, Kovácsová Gréta , Tóthová Dóra a pedagóg Koronczi František.
Hlavnou témou stretnutia bola ochrana životného prostredia, preto aj program týžd?a bol zameraný na túto problematiku. Žiaci z každej účastníckej školy mali za úlohu vopred si pripraviť prezentáciu na túto tému a predstaviť na konkrétnych príkladoch ako sa to realizuje v tej oblasti, odkiaľ pochádzajú. Naše žiačky predstavili projekt Novohradského geoparku. Účastníci stretnutia vytvorili medzinárodnú triedu s podrobne rozpracovaným programom a rozvrhom hodín. Okrem tematiky ochrany prírody sa hostia oboznamovali aj s historickým a kultúrnym dedičstvom Srbska, prírodnými krásami, mestami, pamiatkami, životom a životnými podmienkami tamojších ľudí. Mali možnosť nadviazať úzky kontakt s domácim obyvateľstvom, nakoľko boli ubytovaní v rodinách. Žiaci sa cítili veľmi dobre a nadviazali nové priateľstvá.

Podrobný program medzinárodnej triedy:
2.10. - Príchod a ubytovanie.
3.10. - Bohoslužba, prehliadka mesta, návšteva zoologickej záhrady v Paliči, prechádzka po paličskej prírodnej rezervácii, workshop.
4.10. - Vyučovanie podľa rozvrhu /dopoludnie/, prehliadka radnice/popoludnie/, slávnostné otvorenie programu.
5.10. - Výlet vo Vojvodine /Sombor, Novi Sad/
6.10. - Vyučovanie podľa rozvrhu/dopoludnie/, praktické vyučovanie v ekologickom centre, meranie PH hodnôt vody /popoludnie/.
7.10. - Celodenný výlet do Belehradu.
8.10. - Vyučovanie podľa rozvrhu /dopoludnie/, dielenské zamestnania /pečenie, šitie - popoludnie/, hodnotenie programu a rozlúčkový večierok.
9.10. - Návrat domov. 


This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}