Rada školy - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Rada školyZoznam členov Rady školy pri škole Gymnázium - Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
(od 6.5.2016)

Predseda rady školy: 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
1. Mgr. Attila Agócs PhD., poslanec BBSK
2. Mgr. Pavol Baculík, poslanec BBSK
3. Mgr. Dáša Gajdošová, zamestnanec Úradu BBSK, odborný referent
4. Mgr. Imrich Kováč, zamestnanec Úradu BBSK, odborný referent

Volení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy: 
1. Zsuzsanna Szvorák
2. Mgr. Monika Szacsková

Volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy: 
1. Loránt Bálint

Volení zástupcovia rodičov: 
1. Mgr. Danka Bozóová
2. JUDr. Csilla Sonkolyová 
3. Norbert Varga

Volený zástupca žiakov školy:
1. Karin Katonová

Funkčné obdobie Rady školy je od 6.5.2016 do 5.5.2020

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}