2% - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
2%


Vážený Sponzor, Priateľ školy!

Spoločnosť Pro Futuro bola založená v roku 1997, z iniciatívy pedagógov fiľakovského gymnázia.

Ciele Spoločnosti Pro Futuro:
  • Podpora Gymnázia – Gimnázia vo Fiľakove
  • Podpora Tvorivej dielne Motolla
  • Pestovanie kultúry regiónu
  • Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne regiónu
  • Zriadenie kultúrno-vzdelávacieho centra

Naša organizácia je aj v tomto roku prijímateľom 2%, preto sme Vás oslovili týmto listom. Podporujte splnenie našich cieľov poukázaním 2% zaplatenej dane v prospech našej organizácie.

Vyhlásenie

Ďakujeme za vašu pomoc!

Spoločnosť Pro Futuro

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}