Centrálny register zmlúv - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Centrálny register zmlúvZmluvy  
Dátum zverejneniaČísloPopis
29.04.20116809262061 1.str, 2.strpoistka
29.04.201155/2011 1.str, 2.strkomunálny odpad
29.04.201129/2011 1str, 2.strsúťaž INFOPROG 2011
29.04.20116809262061 dodatok ku zmluve
24.08.201100400/2011 kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
14.09.2011016/2011 kúpna zmluva na dodávku kancelárskych potrieb
09.11.20115203598zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
09.11.20115203599zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
05.12.20118/35/2011 zmluva o poskytovaní služieb - vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
05.12.201100535/2011dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo d?a 13.7.2011
05.12.2011 2011_PKR_GR_BZ_175 zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
   
Objednávky  
Dátum zverejneniaČísloPopis
14.02.20111/2011preprava žiakov
03.03.20112/2011toner
03.03.20113/2011čistiace potreby
03.03.20114/2011preprava žiakov
16.03.20115/2011preprava žiakov
16.03.20116/2011úradná skúška tlakových nádob
16.03.20117/2011ceny do súťaže
16.03.201113/2011objednávka opravy el. spotrebičov
22.03.20118/2011voda
22.03.20119/2011preprava žakov
22.03.201110/2011knihy
08.04.201112/2011elektroinštalačný materiál na opravu rozvodov  elektrickej energie a oprava rozvodov elektrickej energie
08.04.201113/2011periodická odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia
08.04.201114/2011kancelársky materiál
29.04.201115/2011 ubytovanie počas súťaže
29.04.201116/2011ubytovanie počas súťaže
06.05.201117/2011preprava žiakov
06.05.201118/2011školské stoličky a materiál na opravu
06.05.201119/2011ceny do súťaže INFOPROG
06.05.201120/2011tričká na súťaž INFOPROG
19.05.201121/2011 stravovanie - súťaž INFOPROG
19.05.201122/2011technické zabezpečenie súťaže
19.05.201123/2011oprava laserovej tlačiarne
19.05.201124/2011voda
27.05.201122/2011čistiace prostriedky pre ŠJ
27.05.201123/2011aktualizácia programu
 27.05.201125/2011maľovanie učební
   
   
Faktúry  
Dátum zverejneniaČísloPopis
14.02.20116300140466zemný plyn
14.02.20111100000378predplatné časopisov
14.02.20113721957817telekomunikačné služby
14.02.20115203598 1.str, 2.strelektrická energia
14.02.20115203599 1.str, 2.strelektrická energia
14.02.20112112201018tlačivá
14.02.201191122001027tlačivá
14.02.201121-7/2010stravné
14.02.201132-12/2010stravné
14.02.201120102220011003533 1.str, 2.strelektrická energia
14.02.201120102220011003534 1.str, 2.strelektrická energia
14.02.20112011/0004BOZP
14.02.20116300140466 1.str, 2.str, 3.strzemný plyn
14.02.2011210500196voda
14.02.20112011005preprava žiakov
14.02.20117100618059telekomunikačné služby
14.02.20117444058384 1.str, 2.strzemný plyn
14.02.20112011/016preprava osôb
14.02.20116809262061poistenie
14.02.201111111710predplatné časopisov
14.02.20117296932174zemný plyn
14.02.20111104473prenájom a pranie rohoží
14.02.201101-01/2011stravné
14.02.201101/2011stravné lístky
14.02.20113129000353on-line prístup zbierka zákonov
03.03.20117723069091telekomunikačné služby
03.03.20115203598 1.str 2 strelektrická energia
03.03.20115203599 1.str 2.strelektrická energia
03.03.20111112201344 1.str 2.strtlačivá
03.03.20112011/2toner
03.03.20112011/0107služby OPP a BOZP
03.03.20112011011preprava žiakov
03.03.20111/2011čistiace prostriedky
03.03.20115/2011platba za komunálny odpad
03.03.201101-02-2011preprava žiakov
03.03.20117101679041telekomunikačné služby
03.03.20117316944018zemný plyn
03.03.20112011/3ceny do súťaže
16.03.20111110276prenájom a pranie rohoží
16.03.201104-02/2011príspevok zamestnancom k strave
16.03.20114724092626telekomunikačné služby
16.03.20111113012voda
16.03.20114/2011oprava kuchynských zariadení
16.03.20112011/047preprava žiakov
16.03.201139nájomné
16.03.20115203598 1.str. 2.strelektrická energia
16.03.20115203599 1.str 2.strelektrická energia
16.03.20112011210533úradná skúška tlakových zariadení
16.03.20111109735webhosting a služba MAXIMUM
16.03.2011472krátky slovník slovenského jazyka
22.03.20112011/0206služby OPP a BOZP
08.04.201113032011oprava elektroinštalácie
08.04.201114032011periodická OPaOS  elektrického zariadenia a elektrických spotrebičov
08.04.2011190110818kancelársky materiál
08.04.20117102754981telekomunikačné služby
08.04.20111117371prenájom a pranie rohoží
08.04.20117316979746zemný plyn
08.04.20119725100547telekomunikačné služby
29.04.201105-03/2011príspevok zamestnancom k strave
29.04.20115203598 1.str, 2.str.elektrická energia
 29.04.20115203599 1.str, 2.str.elektrická energia  
 29.04.2011110126 školské stoličky a materiál na opravu
 29.04.201111600062 poplatok na výkon PZS
 29.04.20112011/0319služby OPP a BOZP
 29.04.2011210510166  voda
 19.05.2011021433preprava žiakov
 19.05.2011VFPR02 ubytovanie počas súťaže INFOPROG
 19.05.201140/2011ceny do súťaže INFOPROG
 19.05.20117103826616telekomunikačné služby
 19.05.201122110171 oprava laserovej tlačiarne
 19.05.20111123710 prenájom a pranie rohoží
 19.05.20111113024voda
 19.05.2011 FV/F/1104čistiace prostriedky
   
   
   

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}