Vízia školy - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Vízia školy

Chceme sa stať mnohostranným vzdelávacím centrom regiónu, kde v kultúrnom prostredí, za pomoci moderných vyučovacích metód napomáhame všestrannému rozvoju študentov a dospelých.

Chceš sa učiť? My ťa naučíme ako!

„Každý kto sa prestane učiť je starý, či už dvadsať alebo osemdesiat rokov.“ (Henry Ford)


  • Prvoradým cieľom Gymnázia Fiľakovo je, aby zo svojich študentov vychoval všeobecne vzdelaných, celoživotne sa vzdelávať pripravených občanov, ktorí budú mať kladný vzťah k svojej profesii a budú ju ovládať na vysokej úrovni.
  • Počas svojho pôsobenia v tejto inštitúcii, študenti a zamestnanci, budú rozvíjať svoju disciplinovanosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, kreatívnosť, otvorenosť a novátorstvo.
  • Naši študenti majú rozvinutí zmysel spolupatričnosti, v ktorom sa prejaví ich viazanosť k vlasti, k materinskému jazyku, k národnej kultúre a Európe. Ctia si všeľudské hodnoty.
  • Veríme, že brány školy opustia študenti vybavení rozvinutou sebareflexiou, komunikačnými zručnosťami, vyrovnaní s neúspechmi a schopní ich riešiť, tolerantní, ochotní spolupracovať a kultúrne sa správať, ktorí aj po rokoch budú hrdí na svoju spolupatričnosť ku Gymnáziu Fiľakovo. 
  • Našu každodennú prácu chceme stavať na partnerstve učiteľ – žiak – rodič, vezmúc do úvahy ich očakávania a nároky. Žiadame, aby naši partneri vyjadrením svojho názoru napomáhali výchovno-vyučovaciemu procesu, formulovaniu cieľov a ich napĺ?aniu.
  • Naša politika kvality zabezpečí rozvoj školy a jej partnerskú spoluprácu.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}