Lokálna Cisco Akadémia - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Lokálna Cisco Akadémia

CISCO Networking AcademyCiele vzdelávania
Pomocou programu Cisco Networking Academy môžu študenti získať potrebné vedomosti a praktické zručnosti pre zloženie skúšky Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Certifikát je medzinárodne akceptovaný. Vedomosti a zručnosti, ktoré študenti získajú pri štúdiu zvýšia ich predpoklady pre získanie zamestnania na nenasýtenom trhu pracovných miest v informačných technológiách.

Obsah a organizácia štúdia
Tento nový program je navrhnutý pre študentov tak, aby boli schopní navrhovať, realizovať a spravovať počítačové siete, nech by sa už jednalo o siete lokálne, národné alebo aj siete globálnych podnikov.

Požiadavky na študentov
Od študentov sa vyžaduje základná znalosť anglického jazyka (čítanie odborných textov). Charakter vzdelávania Ťažiskom vzdelávania je riadené samoštúdium s využitím Internetu a ponúkaných on-line kurzov. Študenti študujú pod vedením inštruktorov, s ktrorými sa stretávajú jedenkrát do týžd?a v sieťovom laboratóriu. Štúdium je doplnené praktickými cvičeniami a preverovaním znalostí on-line testami a prostredníctvom finálnych testov zručností.

Certifikácia
Po úspešnom absolvovaní štúdia môže študent v prípade záujmu obdržať certifikát od firmy Cisco o úspešnom absolvovaní daného kurzu. Po ukončení 4. semestra CCNA môže študent požiadať o zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky CCNA, ktorá nie je priamou súčasťou štúdia.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}