Zoznam neklasifikovaných povinných predmetov - Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo
Zoznam neklasifikovaných povinných predmetov


Zoznam neklasifikovaných povinných predmetov v školskom roku 2018/2019: 

Etická výchova
Náboženská výchova

Na vysvedčení z týchto predmetov sa uvádza „absolvoval(a)“ alebo „neabsolvoval(a)“.

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
{THEMEDISCLAIMER}